Konkurencja Doskonała

blog o prawie konkurencji

Miesiąc: styczeń 2014

Ceny maksymalne, minimalne, sztywne i sugerowane w relacjach z dystrybutorami

Artykuł 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („u.o.k.k.”) zakazuje uzgadniania polityki cenowej. Dotyczy on nie tylko zmów cenowych między konkurentami (cenowych porozumień horyzontalnych), ale także ustalania cen odsprzedaży przez podmioty działające na różnych szczeblach obrotu (cenowych porozumień wertykalnych, tzw. RPM), np. pomiędzy producentem a dystrybutorem. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że uzgadnianie polityki cenowej w relacjach wertykalnych też jest niedozwolone.  [czytaj dalej…]

Rabat nie jest opłatą półkową

Zakaz pobierania opłat półkowych zrobił w ostatnich latach dużą karierę. W sądach lawinowo rośnie liczba postępowań przeciwko sieciom handlowym. Przyczynia się do tego niezwykle korzystne dla dostawców orzecznictwo, które jest niestety całkowicie oderwane od ekonomicznych przyczyn i skutków opłat półkowych. Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów niezrozumienia tego zjawiska jest orzekanie obowiązku zwrotu rabatów i opłat stanowiących ułamek obrotu. [czytaj dalej…]

Copyright © 2023 Konkurencja Doskonała

Theme by Anders NorenDo góry ↑