Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Lista najważniejszych zmian jest dostępna na stronie UOKiK. Nowelizacja przewiduje m.in. nakładanie kar pieniężnych na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem. [czytaj dalej…]