Konkurencja Doskonała

blog o prawie konkurencji

Miesiąc: listopad 2014

Komisja Europejska przegrała proces o odszkodowanie za naruszenie prawa konkurencji

Najpierw Komisja Europejska skutecznie nałożyła ok. 1 mld euro kary na uczestników kartelu producentów wind. Następnie przegrała proces o odszkodowanie od członków tego kartelu (w wysokości zaledwie 6 mln euro) oparty na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. [czytaj dalej…]

UOKiK nie wyjaśnił opłat półkowych

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakaz pobierania opłat półkowych jest zgodny z Konstytucją. Z komentowaniem samego orzeczenia poczekam do czasu opublikowania uzasadnienia. Przypuszczam jednak, że niemały wpływ na decyzję TK miała opinia, jaką w przedmiocie konstytucyjności zakazu wyraził Prezes UOKiK. W opinii stwierdzono, że zakaz pobierania opłat półkowych jest zgodny z Konstytucją. Uzasadnienie opinii wskazuje jednak, że UOKiK nie zidentyfikował istoty problemu opłat półkowych. [czytaj dalej…]

10 listopada 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie odszkodowania za naruszenia prawa konkurencji. Dyrektywa wchodzi w życie 20 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (co nastąpi w najbliższych tygodniach), a państwa członkowskie muszą ją implementować w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie, tj. w najpóźniej w listopadzie lub w grudniu 2016 r. Więcej na temat dyrektywy napisałem tutaj.

Copyright © 2023 Konkurencja Doskonała

Theme by Anders NorenDo góry ↑