4 stycznia 2016 r. UOKiK po raz pierwszy wydał tzw. publiczne ostrzeżenie o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wydawanie publicznych ostrzeżeń zostało wyraźnie przewidziane w artykule 73a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który wszedł w życie 18 stycznia 2015 r. (choć są podstawy do twierdzenia, że możliwość publicznego informowania o naruszeniach istniała już wcześniej).  [czytaj dalej…]