Podstawowe reguły prawa antymonopolowego wywodzi się z kilku ogólnych przepisów ustawowych i traktatowych  (takich jak zakaz porozumień ograniczających konkurencję i zakaz nadużywania pozycji dominującej). Ich interpretacja w wielu przypadkach znacznie odbiega jednak od ich literalnego brzmienia. Dobrym przykładem jest antymonopolowa ocena klauzul o zakazie konkurencji. [czytaj dalej…]