Zakaz pobierania opłat półkowych zrobił w ostatnich latach dużą karierę. W sądach lawinowo rośnie liczba postępowań przeciwko sieciom handlowym. Przyczynia się do tego niezwykle korzystne dla dostawców orzecznictwo, które jest niestety całkowicie oderwane od ekonomicznych przyczyn i skutków opłat półkowych. Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów niezrozumienia tego zjawiska jest orzekanie obowiązku zwrotu rabatów i opłat stanowiących ułamek obrotu. [czytaj dalej…]