10 listopada 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie odszkodowania za naruszenia prawa konkurencji. Dyrektywa wchodzi w życie 20 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (co nastąpi w najbliższych tygodniach), a państwa członkowskie muszą ją implementować w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie, tj. w najpóźniej w listopadzie lub w grudniu 2016 r. Więcej na temat dyrektywy napisałem tutaj.