Jednym z tegorocznych laureatów nagrody Nobla został prof. Jean Tirole – ekonomista, którego prace miały duży wpływ na kształt prawa i polityki konkurencji.

Zasługą Tirole jest m.in. pokazanie, że stosowanie tych samych metod analizy i tych samych sposobów regulacji w różnych sektorach gospodarki daje nieoptymalne rezultaty i że analiza i regulacje powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych sektorów. W swoich pracach od lat poruszał też wiele problemów, które są obecnie przedmiotem intensywnej debaty publicznej i szczególnego zainteresowania organów ochrony konkurencji, takich jak neutralność sieci, opłaty interchange, pozycja producentów systemów operacyjnych (np. Microsoft) oraz praktyki pośredników internetowych (np. Google). Jest też jednym z prekursorów stosowania teorii gier w analizie zachowań przedsiębiorstw.

Wyróżnienie dla Jeana Tirole wskazuje, że prawu i polityce konkurencij środowisko ekonomistów przypisuje pierwszorzędne znaczenie.