Premier Beata Szydło powołała nowego szefa UOKiK. Adama Jassera zastąpi Marek Niechciał.

41325e63-52f6-432e-b021-be99c28a72f1

Marek Niechciał jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Był już Prezesem UOKiK w latach 2007-2008. Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007-2012 członkiem Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej wiceprzewodniczącym.

W dniu powołania Marek Niechciał udzielił wywiadu dla portalu wgospodarce.pl, który może być wskazówką co do polityki Urzędu w najbliższych latach.

Przede wszystkim na baczności powinny mieć się instytucje finansowe, bo nowy prezes mówił o problemach związanych z usługami finansowymi, w szczególności kredytami frankowymi i produktami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Marek Niechiał wspomniał też o towarach i usługach dla seniorów:

Temu rynkowi trzeba się przyglądać już teraz, nie czekać z tym, tak jak w przypadku franków, gdy państwo zadziałało trochę „po fakcie”.

Natomiast w zakresie inicjatyw legislacyjnych nowy prezes proponuje połączenie istniejących inspekcji, co mnie również wydaje się racjonalnym pomysłem:

Obecnie mamy wiele inspekcji: handlową, sanitarną, weterynaryjną, nasienną, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i inne – popieram pomysł ich połączenia.

Marek Niechciał nie mówił natomiast o swoim podejściu do polityki konkurencji sensu stricto, tj. kwestii zwalczania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz fuzji  i przejęć.