Artykuł 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („u.o.k.k.”) zakazuje uzgadniania polityki cenowej. Dotyczy on nie tylko zmów cenowych między konkurentami (cenowych porozumień horyzontalnych), ale także ustalania cen odsprzedaży przez podmioty działające na różnych szczeblach obrotu (cenowych porozumień wertykalnych, tzw. RPM), np. pomiędzy producentem a dystrybutorem. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że uzgadnianie polityki cenowej w relacjach wertykalnych też jest niedozwolone.  [czytaj dalej…]