Konkurencja Doskonała

blog o prawie konkurencji

Tag: zmowy cenowe

Wymiana informacji między konkurentami

Nie trzeba być członkiem kartelu, aby naruszyć prawo konkurencji. Naruszeniem prawa może być niekiedy nawet jednorazowe przekazanie konkurentowi informacji poufnej, a skutki prawne takiego działania mogą okazać się równie spektakularne, co skutki uczestnictwa w kartelu. [czytaj dalej…]

Czy Porozumienie Zieleniogórskie ogranicza konkurencję?

Od kilku dni dużym zainteresowaniem mediów cieszy się spór Porozumienia Zielonogórskiego z Ministrem Zdrowia w sprawie warunków finansowania lekarzy rodzinnych w 2015 r. Chociaż dziś rano strony ogłosiły zakończenie negocjacji, z punktu widzenia osoby zajmującej się prawem konkurencji wspomniany konflikt pozostaje interesujący, nasuwa się bowiem pytanie, czy porozumienie lekarzy w przedmiocie negocjowania warunków kontraktów nie jest zakazanym porozumieniem ograniczającym konkurencję. Sprawę zaczął badać UOKiK. [czytaj dalej…]

Ceny maksymalne, minimalne, sztywne i sugerowane w relacjach z dystrybutorami

Artykuł 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („u.o.k.k.”) zakazuje uzgadniania polityki cenowej. Dotyczy on nie tylko zmów cenowych między konkurentami (cenowych porozumień horyzontalnych), ale także ustalania cen odsprzedaży przez podmioty działające na różnych szczeblach obrotu (cenowych porozumień wertykalnych, tzw. RPM), np. pomiędzy producentem a dystrybutorem. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że uzgadnianie polityki cenowej w relacjach wertykalnych też jest niedozwolone.  [czytaj dalej…]

Copyright © 2023 Konkurencja Doskonała

Theme by Anders NorenDo góry ↑