17 marca 2014 r. UOKiK poinformował o ukaraniu spółki Excellent za uzgadnianie cen odsprzedaży artykułów wyposażenia łazienek ze swoimi dystrybutorami. W kontekście tej decyzji warto przypomnieć kilka elementarnych reguł prawa konkurencji, istotnych w relacjach z dystrybutorami.

Po pierwsze, uzgadnianie cen odsprzedaży z dystrybutorami (Resale Price Maitenance, RPM) narusza prawo konkurencji. UOKiK wielokrotnie karał za stosowanie RPM, jednak wielu przedsiębiorców nadal nie zdaje sobie sprawy, że producent/importer nie może uzgadniać z dystrybutorami minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży. Więcej na ten temat tutaj.

Po drugie, uzgadnianie cen jest nielegalne niezależnie od tego, czy wywołało jakiekolwiek skutki. Tradycyjną linią obrony uczestników porozumień cenowych jest wskazywanie, że porozumienie nie było egzekwowane. Trzeba jednak pamiętać, że porozumienia cenowe są zakazane niezależnie od tego, czy są realizowane, czy ich wykonywanie jest monitorowane, czy strony przewidziały sankcje za ich naruszenie, czy sankcje te były egzekwowane, ani czy porozumienia te wywołują jakiekolwiek antykonkurencyjne skutki. Prawo konkurencji zakazuje nie tylko porozumień, które skutkują ograniczeniem konkurencji, ale także porozumień, których celem jest  jej ograniczenie. Zgodnie z ugruntowanym poglądem celem porozumień cenowych (w tym porozumień z dystrybutorami) jest ograniczenie konkurencji.  Dla wydania decyzji zakazowej i nałożenia kary wystarczające jest więc wykazanie, że przedsiębiorcy uzgadniali ceny odsprzedaży.

Po trzecie, forma porozumienia nie ma żadnego znaczenia. Zakazowi w równym stopniu podlegają uzgodnienia pisemne, e-mailowe oraz ustne. Niedozwolone są zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia „dżentelmeńskie”. W postępowaniach dotyczących porozumień cenowych UOKiK chętnie korzysta z możliwości przeprowadzenia kontroli z przeszukaniem, a treść elektronicznej korespondencji  jest często głównym dowodem zawarcia porozumienia. UOKiK może też przesłuchiwać świadków (choć zdarza się to znacznie rzadziej).